English | Tiếng Việt

THE PURE WHITE


Tiếp nối buổi lễ ăn hỏi "The Red Rebirth" là lễ đón dâu với tông màu trắng thanh lịch và thuần khiết. Đối vỡi lễ đón dâu này chúng tôi vẫn duy trì những nét đặc trưng của buổi lễ ăn hỏi trước đó với đèn lồng và lụa trắng. Tuy nhiên để tránh sự lặp lại, tông màu chủ đạo được đổi từ màu đỏ thành màu trắng. Đây là một trong những dự án đặc trưng mang đậm dấu ấn và phong cách của The Planners, hy vọng rằng thông qua các dự án này bạn có thể hiểu thêm về cá tính của chúng tôi.

Khách hàng

Private Couple

Quốc tịch

Vietnamese/Vietnamese

Chủ đề

The Pure White

Địa điểm

Private house

Số lượng khách

50