English | Tiếng Việt

HARMONY & HOANG


Trong lần thứ 2 quay lại Intercontinental Danang Resort, chúng tôi có cơ hội được tổ chức lễ cưới tại The Will Hall, một tác phẩm kiến trúc xuất sắc của Bill Bensley. 

 

 

Khách hàng

Harmony & Hoang

Quốc tịch

Vietnamese/Vietnamese

Chủ đề

Destination Wedding in Danang

Địa điểm

Intercontinental Danang Sun Peninsula

Số lượng khách

70