Between The Mountain And The Sky

Cer Duy Tram 1007 - The Planners

Đám cưới du lịch không chỉ là những lễ cưới rực rỡ, tràn ngập án nắng trên bãi biển. Đối với Duy và Trâm, họ lựa chọn một đám cưới trên núi và đó là dự án đầu tiên của The Planners tại Sa Pa. Đã có rất nhiều khó khăn trong quá trình planning, […]