“The Planners là một team tuyệt vời để làm việc cùng. Chúng tôi tìm đến họ từ tháng 3 để chuẩn bị cho lễ cưới vào tháng 1 năm sau và họ đã luôn giữ liên lạc với chúng tôi kể từ đó. Mọi câu hỏi đều được giải đáp nhanh chóng và lựa chọn họ là một trong những quyết định đúng đắn nhất của chúng tôi cho lễ cưới. Chúng tôi làm việc cùng Hà và cô ấy mang lại còn nhiều hơn cả điều mà chúng tôi tìm kiếm ở một planner. Chuyên nghiệp và thân thiện – mọi khúc mắc đều được giải quyết. Cố ấy đưa ra những lời khuyên để nâng cao trải nghiệm của khách mời và chúng tôi tin tưởng 100 %. Hà bây giờ đã trở thành một người bạn của chúng tôi! Nếu bạn đang tìm kiếm ai đó để tổ chức lễ cưới của bạn, đây chắc chắn là wedding planer mà bạn đang cần!”