Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn. Không có sự hỗ trợ đó chúng tôi sẽ không thể nào có một lễ cưới đẹp như thế này. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên với thiết kế cho phần lễ và tiệc tối. Các bạn đã rất xuất sắc. Lễ cưới đã diễn ra đúng như chúng tôi mong đợi và tôi nợ các bạn nhiều hơn một lời cảm ơn vì mọi điều.