Harmony & Hoang

CLIENT:

Harmony & Hoang

NATIONALITIES:

Vietnamese/Vietnamese

CONCEPT:

Destination Wedding in Danang

NUMBER OF GUESTS:

70

LOCATION:

Đà Nẵng

Hamony Hoang0111 - The PlannersPin

Trong lần thứ 2 quay lại Intercontinental Danang Resort, chúng tôi có cơ hội được tổ chức lễ cưới tại The Will Hall, một tác phẩm kiến trúc xuất sắc của Bill Bensley.

Hamony Hoang0105 - The PlannersPin
Hamony Hoang0147 - The PlannersPin
Hamony Hoang0120 - The PlannersPin
Hamony Hoang0118 - The PlannersPin
Hamony Hoang0161 - The PlannersPin
Hamony Hoang0162 - The PlannersPin
Hamony Hoang0166 - The PlannersPin
Hamony Hoang0153 - The PlannersPin
Hamony Hoang0176 - The PlannersPin
Hamony Hoang0200 - The PlannersPin
Hamony Hoang0184 - The PlannersPin
Hamony Hoang0201 - The PlannersPin
Hamony Hoang0208 - The PlannersPin
Hamony Hoang0212 - The PlannersPin
Hamony Hoang0214 - The PlannersPin
Hamony Hoang0185 - The PlannersPin
Hamony Hoang0217 - The PlannersPin
Hamony Hoang0257 - The PlannersPin
Hamony Hoang0259 - The PlannersPin
Hamony Hoang0258 - The PlannersPin
Hamony Hoang0265 - The PlannersPin
Hamony Hoang0264 - The PlannersPin
Hamony Hoang0319 - The PlannersPin
Hamony Hoang0271 - The PlannersPin
Hamony Hoang0322 - The PlannersPin
Hamony Hoang0279 - The PlannersPin
Hamony Hoang0276 - The PlannersPin
Explore

other weddings

Quỳnh Anh & Nicholas, Thảo & Quý |
Hạ Long
A Stunning Double Wedding
Huyền & Huy |
Hà Nội
Magnificent Crystal White
Hạnh & Đức |
Sai Gon
All You Need Is Love
Quỳnh Anh & Nicholas, Thảo & Quý |
Hạ Long
A Stunning Double Wedding
Huyền & Huy |
Hà Nội
Magnificent Crystal White
Hạnh & Đức |
Sai Gon
All You Need Is Love
Linh & Hoài |
Đà Lạt
Into The Forest
Linh & Quỳnh |
Hà Nội
Diamond Of Modern Tropical
Maya & Crys |
Hạ Long
Our First Destination Wedding In Ha Long
Looking

for a professional team to take care ofyour wedding?