Harmony & Hoang

CLIENT:

Harmony & Hoang

NATIONALITIES:

Vietnamese/Vietnamese

CONCEPT:

Destination Wedding in Danang

NUMBER OF GUESTS:

70

LOCATION:

Đà Nẵng

Hamony Hoang0111 - The Planners

Trong lần thứ 2 quay lại Intercontinental Danang Resort, chúng tôi có cơ hội được tổ chức lễ cưới tại The Will Hall, một tác phẩm kiến trúc xuất sắc của Bill Bensley.

Hamony Hoang0105 - The Planners
Hamony Hoang0147 - The Planners
Hamony Hoang0120 - The Planners
Hamony Hoang0118 - The Planners
Hamony Hoang0161 - The Planners
Hamony Hoang0162 - The Planners
Hamony Hoang0166 - The Planners
Hamony Hoang0153 - The Planners
Hamony Hoang0176 - The Planners
Hamony Hoang0200 - The Planners
Hamony Hoang0184 - The Planners
Hamony Hoang0201 - The Planners
Hamony Hoang0208 - The Planners
Hamony Hoang0212 - The Planners
Hamony Hoang0214 - The Planners
Hamony Hoang0185 - The Planners
Hamony Hoang0217 - The Planners
Hamony Hoang0257 - The Planners
Hamony Hoang0259 - The Planners
Hamony Hoang0258 - The Planners
Hamony Hoang0265 - The Planners
Hamony Hoang0264 - The Planners
Hamony Hoang0319 - The Planners
Hamony Hoang0271 - The Planners
Hamony Hoang0322 - The Planners
Hamony Hoang0279 - The Planners
Hamony Hoang0276 - The Planners
Explore

other weddings

Nhân & Phương |
Sai Gon
Monet's Garden
Salim & Long |
Đà Nẵng
The Sweet Proposal For Salim
Thien Trang & Tuan Anh |
Hà Nội
Castle On The Hill
Nhân & Phương |
Sai Gon
Monet's Garden
Salim & Long |
Đà Nẵng
The Sweet Proposal For Salim
Thien Trang & Tuan Anh |
Hà Nội
Castle On The Hill
Andrew & Christine |
Nha Trang
Crystal Blue
Minh & Han |
Đà Lạt
A Lake Wedding in Dalat
Sue & Mattia |
Đà Nẵng
A Monochrome Beach Wedding
Looking

for a professional team to take care ofyour wedding?