The Pure White

CLIENT:

Private Couple

NATIONALITIES:

Vietnamese/Vietnamese

CONCEPT:

The Pure White

NUMBER OF GUESTS:

50

LOCATION:

Hà Nội

FZN 3299 - The PlannersPin

Tiếp nối buổi lễ ăn hỏi “The Red Rebirth” là lễ đón dâu với tông màu trắng thanh lịch và thuần khiết. Đối vỡi lễ đón dâu này chúng tôi vẫn duy trì những nét đặc trưng của buổi lễ ăn hỏi trước đó với đèn lồng và lụa trắng. Tuy nhiên để tránh sự lặp lại, tông màu chủ đạo được đổi từ màu đỏ thành màu trắng. Đây là một trong những dự án đặc trưng mang đậm dấu ấn và phong cách của The Planners, hy vọng rằng thông qua các dự án này bạn có thể hiểu thêm về cá tính của chúng tôi.

FZN 3299 - The PlannersPin
FZN 1930 - The PlannersPin
FZN 3112 - The PlannersPin
FZN 3136 - The PlannersPin
FZN 3155 - The PlannersPin
FZN 3211 - The PlannersPin
FZN 3289 - The PlannersPin
FZN 3092 - The PlannersPin
FZN 2385 - The PlannersPin
FZN 2433 - The PlannersPin
FZN 3297 - The PlannersPin
Explore

other weddings

Minh & Linh |
Hà Nội
Once In A Blue Moon
Ngan & Dmytro |
Hà Nội
All Of Me
Nikhil & Madeline |
Nha Trang
The Indian Wedding
Minh & Linh |
Hà Nội
Once In A Blue Moon
Ngan & Dmytro |
Hà Nội
All Of Me
Nikhil & Madeline |
Nha Trang
The Indian Wedding
Hun & Thinh |
Ho Tram
Glam Boho Beach Wedding
Thảo & Bảo |
Đà Nẵng
Waves Of Euphoria
Cathy & John |
Nha Trang
We Found Love
Looking

for a professional team to take care ofyour wedding?