The Pure White

CLIENT:

Private Couple

NATIONALITIES:

Vietnamese/Vietnamese

CONCEPT:

The Pure White

NUMBER OF GUESTS:

50

LOCATION:

Hà Nội

FZN 3299 - The Planners

Tiếp nối buổi lễ ăn hỏi “The Red Rebirth” là lễ đón dâu với tông màu trắng thanh lịch và thuần khiết. Đối vỡi lễ đón dâu này chúng tôi vẫn duy trì những nét đặc trưng của buổi lễ ăn hỏi trước đó với đèn lồng và lụa trắng. Tuy nhiên để tránh sự lặp lại, tông màu chủ đạo được đổi từ màu đỏ thành màu trắng. Đây là một trong những dự án đặc trưng mang đậm dấu ấn và phong cách của The Planners, hy vọng rằng thông qua các dự án này bạn có thể hiểu thêm về cá tính của chúng tôi.

FZN 3299 - The Planners
FZN 1930 - The Planners
FZN 3112 - The Planners
FZN 3136 - The Planners
FZN 3155 - The Planners
FZN 3211 - The Planners
FZN 3289 - The Planners
FZN 3092 - The Planners
FZN 2385 - The Planners
FZN 2433 - The Planners
FZN 3297 - The Planners
Explore

other weddings

Lan & Long |
Đà Nẵng
Blue Garden
Hạnh & Minh |
Hà Nội
On The Field Of Love
Huong & Phong |
Đà Nẵng
Love At First Skype
Lan & Long |
Đà Nẵng
Blue Garden
Hạnh & Minh |
Hà Nội
On The Field Of Love
Huong & Phong |
Đà Nẵng
Love At First Skype
Phương Khanh - Duy Anh |
Sai Gon
Blue Is The Warmest Color
Jessie & Đạt |
Hà Nội
Summer In Sicily
Nguyên - Dũng |
Sai Gon
Sen Tịnh
Looking

for a professional team to take care ofyour wedding?